Alla vill veta mer om sin verksamhet

Dize Analytics

Hos oss på Dize hittar du engagerade och drivna konsulter som alla har djup kompetens inom Business Intelligence and Data Warehousing BI/DW.

Oavsett om det gäller en ny lösning, en befintlig lösning som behöver förbättras, eller ett pågående projekt som behöver förstärkning så kan vi hjälpa er. Vi ansvarar för att utvecklingen sker på ett strukturerat sätt, så att lösningen håller hög kvalitet och blir enkel att underhålla.

Vanligtvis hittar man oss på roller som BI/DW-arkitekter och/eller projektledare. Men vi är mer än gärna delaktiga i själva utvecklingsarbetet.

Vi hjälper er att lyckas med er Data Warehouse-satsning

Kravfångst

Fånga upp idéer och behov och omvandla till tekniska specifikationer.

Arkitektur

Datamodellering, databasdesign, ETL-flöden, rapporter och kuber.

Utveckling

Erfarenhet från en mängd plattformar och miljöer.

Projektledning

Vana att driva projekt, gärna med agila metoder.

Förvaltning

Sätta upp processer för att hantera förändringar i produktion.

Mentorer

Agerar gärna bollplank och delar med oss av vår erfarenhet.

Dize Analytics grundades 2008 med visionen att bli ett konsultbolag att lita på

Ett bolag där vi skulle trivas och vara stolta att arbeta. Redan från början bestämde vi oss för att endast ta in personer som vi vet har samma ambition, att få arbeta i utmanande och roliga uppdrag som verkligen skapar nytta hos våra kunder.

Vårt främsta mål är att användarna ska vara nöjda, att de ska känna att deras arbete blir roligare och mer effektivt med de lösningar vi tar fram. För att lyckas med det är det nödvändigt att vi lyssnar på dem och sätter oss in i hur de arbetar och vilka behov de har. Vi måste också våga ifrågasätta, dela med oss av vår erfarenhet och tekniska expertis.

Vi har bred erfarenhet från många olika branscher

Våra kunder finns inom exempelvis bank, försäkring, telekom och detaljhandel. Vi jobbar med såväl stora Enterprise Data Warehouse som mindre lösningar med komplex affärslogik.

Vi som jobbar på Dize Analytics

Charlotte Lundin

Charlotte Lundin

Senior BI/DW-konsult

070 493 01 88

Resultatinriktad lösningsarkitekt, projektledare och utvecklare som gillar problemlösning och att tänka utanför ramarna. Specialist inom området datalager och beslutstöd (BI/DW), där hon varit verksam sedan år 2000. Lång och gedigen erfarenhet av dimensionell datamodellering, Microsoft BI, och Analysis Services-kuber i synnerhet.

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Senior BI/DW-konsult

073 351 71 93

Brinner för att hitta de bästa tekniska lösningarna för verksamhetens utmaningar. Erfarenhet av stora system inom bank och detaljhandel såväl som mindre lösningar. Har designat och utvecklat datalager sedan 2000.

Mia Tenwall

Maria Tenwall

Senior BI/DW-konsult

073 625 60 71

Lösningsarkitekt, projektledare och utvecklare verksam inom beslutstöd och datalager sedan 2000. Drivs av att skapa funktionella och användbara lösningar, helst i nära samarbete med verksamheten. Specialist på datamodellering, ETL-design och implementation med erfarenhet från ett flertal branscher.

Johan Jersby

Johan Jersby

Senior BI/DW-konsult

070 670 30 93

Lösningsarkitekt och utvecklare inom beslutsstöd och datalager sedan 2001. Lång erfarenhet från ett flertal projekt inom detaljhandel, bank och försäkring. Specialiserad inom framförallt Microsofts BI plattform med djup kompetens av datalager där kuber och databaser samverkar på bästa sätt. Drivs av att leverera effektiva lösningar som ger stor affärsnytta i ett tidigt skede av projekten. Stor vana av att samverka både med IT- funktion och verksamhet för att uppnå bästa resultat.

Johan Unger

Johan Unger

Senior BI/DW-konsult

070 556 20 11

Lösningsarkitekt och utvecklare inom beslutstöd och datalager sedan 2001. Har djup kunskap inom data- och informationsmodellering, utveckling av ETL, kuber och rapporter. Har även jobbat som Scrummaster, projektledare samt tagit fram förvaltningsprocesser och riktlinjer för utveckling av datalager.

Pär Andersson

Pär Andersson

Senior BI/DW-konsult

0730 762 062

Utvecklare inom datalager och beslutstöd sedan 2000. Specialist på datamodellering, ETL-design och implementation. Microsoft BI, Business Objects etc.